Lời kêu gọi ủng hộ Quỹ Khuyến học

Thực hiện mục tiêu do Đại hội Đảng IX đã đề ra “Coi giáo dục là quốc sách hàng đầu”, ngày 15/10/1999, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 29/1999/CT-TTg về việc phát huy vai trò của Hội Khuyến học quận nhằm đẩy mạnh công tác khuyến học và khuyến tài trên địa bàn Quận.

Hội khuyến học là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc quận, có tư cách pháp nhân, hoạt động trong khuôn khổ pháp luận và theo Điều lệ Hội Khuyến Học Việt Nam, tổ chức tự nguyện của mọi người Việt Nm có tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”, tích cực tham gia xã hội hóa giáo dục, góp phần phát triển phong trào “toàn dân học tập, toàn dân tham gia làm giáo dục”, nâng cao dân trí, đào tạo nhân sự, phát triển và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước trên mọi lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, TDTT, công nghệ thông tin.

Để tạo điều kiện cho Hội Khuyến học quận Cầu Giấy hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, UBND quận kêu gọi sự giúp đỡ và ủng hộ của quý cơ quan, đơn vị và các nhà hảo tâm trong việc xây dựng Quỹ Khuyến học quận Cầu Giấy, tạo điều kiện đẩy mạnh hoạt đông khuyến học, khuyến tài, tôn vinh các tập thể, cá nhân, dòng họ tiêu biểu trên địa bàn quận, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân trong quận đưa sự nghiệp Giao dục – Đào tạo ngày càng phát triển.

Mọi sự giúp đỡ, ủng hộ xin gửi về Văn phòng Hội Khuyến học quận Cầu Giấy, địa chỉ: số 18, ngách 39 ngõ 68 Cầu Giấy – ĐT 024.3795.5763 hoặc 0903.233.989 (vào tất cả các buổi sáng trong tuần)

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH BÙI TUẤN ANH

ĐÃ KÝ

Viết bình luận

Your email address will not be published.