06 Th8202102/12/2021
Bài viết
Tuyển dụng Giáo viên Tiếng Anh

Tuyển dụng Giáo viên Tiếng Anh

TRƯỜNG MẦM NON R.E.D MOON TUYỂN DỤNG Vị trí: Giáo viên Tiếng Anh. Mô tả công việc: Thời gian làm việc: làm trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 và lịch làm việc thứ 7 theo sự phân công của BGH. Giảng dạy tiếng Anh và tham gia các hoạt động theo...

05 Th8202102/12/2021
Bài viết
Tuyển dụng Giáo viên Mầm non

Tuyển dụng Giáo viên Mầm non

TRƯỜNG MẦM NON R.E.D MOON TUYỂN DỤNG Vị trí: Giáo viên mầm non. Mô tả công việc: Thời gian làm việc: làm trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 và lịch làm việc thứ 7 theo sự phân công của BGH. Giảng dạy và chăm sóc trẻ theo sự phân công của...