Công khai chất lượng giáo dục tại trường mầm non Trăng Đỏ cuối năm học 2018 – 2019

STT

Nội dungTổng số trẻ emNhà trẻMu giáo
3-12 tháng tuổi13-24 tháng tuổi25-36 tháng tuổi3-4 tuổi4-5 tuổi

5-6 tuổi

I

Tổng số trẻ em2210036715856
1Số trẻ em nhóm ghép 0036715856
2Số trẻ em học 1 buổi/ngày 000000
3Số trẻ em học 2 buổi/ngày 000715856
4Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập 000000
IISố trẻ em được tổ chức ăn bán trú2210036715856
IIISố trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe2210036715856
IVSố trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng2210036715856
VKết quả phát triển sức khỏe của trẻ em2210036715856
1Strẻ cân nặng bình thường207      
2Strẻ suy dinh dưỡng thnhẹ cân30 0102
3Strẻ có chiều cao bình thường2200 36606955
4Số trẻ suy dinh dưỡng ththấp còi10 0001
5Số trẻ thừa cân béo phì110 1136
VISố trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục       
1Chương trình giáo dục nhà trẻ36  36   
2Chương trình giáo dục mẫu giáo185   7158

56

Viết bình luận

Your email address will not be published.