Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường mầm non Trăng Đỏ năm học 2019 – 2020

TT

Nội dungTổng sốTrình độ đào tạoHạng chức danh nghề nghiệpChuẩn nghề nghiệp
TSThSĐHTCDưới TCHạng IVHạng IIIHạng IIXuất sắcKháTrung bìnhKém
 Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên42             
IGiáo viên28    06 12 10     06 22  0 0
1Nhà trẻ8         01 07  
2Mẫu giáo20         0514  
IICán bquản lý 03  0102        03   
1Quản lý chung  01       01   
2Hiệu trưởng 01   01       01   
3Phó hiệu trưởng 01   01       01   
IIINhân viên13   04 01         
1Nhân viên văn thư 01   01          
2Nhân viên kế toán 02   02          
3Thủ quỹ 01   01          
4Nhân viên y tế01   01         
5Nhân viên khác8    02 06       
....              

Viết bình luận

Your email address will not be published.